HİZMET ALIMI PERSONELİ İÇİN USUL VE ESASLAR
03.01.2018

02.01.2018 HİZMET ALIMI PERSONELİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EKLER 
EK - 1 (SÜREKLİ İŞÇİ POZİSYONLARINA GEÇİŞTE BAŞVURU FORMU)
Örnek Sulh ve Feragat Dilekçesi

NOT : İLK MÜRAACAT ESNASINDA EK-1 FORM DOLDURULARAK AŞAĞIDA BELİRTİLEN EKLER İLE DOSYALANARAK EVRAK SERVİSİNE ELDEN TESLİM EDİLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

1- Beş adet vesikalık fotoğraf eklenecektir.
2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu eklenecektir.
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge eklenecektir. NOT: Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 1/4/1974, erkeklerde 1/4/1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra ise doğum tarihi kadınlarda 1/4/1968, erkeklerde 1/4/1963 tarihinden önce olanlardan istenecektir. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir.
4- Başvuru sahibince eklenmek istenen belgeler eklenebilecektir.