4. Ödüllü Kısa Film Yarışması

AYBÜ Hukuk Fakültesi 4. Ödüllü Kısa Film Yarışması "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Katkılarıyla"

3 KASIM 2017 / Uğur GÖNEN

1. ADIM: FİLMİNİ ÇEK

Konusu “göç” ve “göçmenlik” olan, en az 1 en fazla 10 dakika sürecek bir adet film çekilir. Çekilen filmin 2 adet DVD kopyası kapalı zarf içine konulur. Bu siteden temin edilecek başvuru formu doldurulup, imzalanır. Bu form, hazırlanan zarfla birlikte en geç 24 Kasım 2017 tarihine kadar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Sok. Etlik/Ankara) idari bürosuna elden ya da posta yoluyla teslim edilir.

2. ADIM: OYLAMAYA KATIL

Şartnameye uygun hazırlandığı tespit edilerek siteye yüklenen filmler arasında yapılacak halkoylamasına katılınır.

3. ADIM: ÖDÜLÜNÜ KAP

Yarışma sonunda dereceye girildiği takdirde ödül alınır ve dilediğince harcanır.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek ödüllü kısa film yarışmasının konusu göç ve göçmenlik olgusudur. Yarışmanın amacı 14-29 yaş aralığındaki gençleri, sinema sanatına teşvik etmek, gençlerin bu sanat ile toplumun göçmenlere bakışını yansıtmalarını sağlamak ve toplumda göç ve göçmenlik olgusu hususunda farkındalık yaratmaktır.

a. Yarışma, ‘Yarışma Düzenleme Kurulu’ ile ‘Yarışma Değerlendirme Jürisi’ üyeleri ve birinci derece yakınları dışında 14- 29 yaş aralığındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı herkese açıktır. 18 yaşından küçük başvurucular için velileri tarafından doldurulup imzalanmış muvafakatname gereklidir. (Muvafakatname Ekte yer almaktadır)

b. Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır. (Başvuru formu Ekte yer almaktadır) İmza sahibi filmin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya katılacak filmler bir ekip tarafından hazırlanmış olsa dahi, başvuru tek temsilci tarafından yapılmalıdır. Bu durumda kazanılması halinde ödül, imzası bulunan temsilciye verilir.

c. Yarışmacılar yalnızca bir film ile yarışmaya katılabilirler.

ç. Yarışmaya katılacak filmler kurmaca, animasyon, deneysel ve belgesel türünde olabilir.

d. Başka yarışmalarda ödül alan ya da herhangi bir yerde yayınlanmış olan filmler ile başvuru yapılamaz.

e. Yabancı dilde çekilen filmler Türkçe alt yazılı olmalıdır.

f. Yarışmaya katılacak filmler jenerik dahil, en az 1 dakika en çok 10 dakika uzunluğunda olmalıdır.

g. Yarışmaya katılacak filmler orijinal formatı ne olursa olsun “PAL” sistemi (DVD’ye uygun bir biçimde) ile kaydedilmiş olmalıdır. Filmler en az HD (720p) çözünürlükte, 16:9 veya 4:3 boyutlarında olmalıdır. Yarışma sonrasında filmlerin orijinal formatlarıyla talep etme hakkı yarışma düzenleme kuruluna aittir.

h. Başvuruda bulunacak kişilerin, http://www.ybu.edu.tr/hukuk/ ve/veya http://aybuhfilm.com adreslerinden temin edecekleri katılım formu ve gerekliyse muvafakatname ile, 2 adet DVD kopyasını kapalı zarf içinde, en geç 18 Ekim 2017 tarihine kadar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Sok. Etlik/ANKARA) İdari Bürosu’na elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Filmin jüri tarafından değerlendirilecek ilk 10 film arasına girmesi halinde, yarışmacının filmin 5 adet DVD kopyasını daha kapalı zarf içinde yukarıda belirtilen yere teslim etmesi gerekmektedir.

ı. Yarışmacı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.

i. Yarışmaya gönderilen filmler işbu şartnamedeki amaç ve konuya uygun olmalıdır.

j. Yarışma şartlarına uymayan filmler ön eleme ile değerlendirme dışı tutulacaktır.

a. Yarışmada dereceye girecek olan filmlere verilecek ödüller şu şekildedir:

Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İkincilik Ödülü : 7. 000 TL
Üçüncülük Ödülü : 5. 000 TL
AYBÜ Hukuk Özel Ödülü : 1. 500 TL
Mansiyon ödülü : 1. 500 TL

b. Oylama neticesinde ilk 10’a giren filmlerin temsilcilerinin (her bir film için bir kişi olmak üzere) Ankara’da gerçekleştirilecek olan galaya katılımlarını sağlamak üzere, yurt içi ulaşım masrafları (300 TL’ye kadar) karşılanacaktır.

c. Yarışma sonucunda ödüle hak kazanan yarışmacıların ödülleri, Güçtür Göç Etmek Kısa Film Yarışması Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeneğinin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne aktarılmasına müteakip, banka havalesi yoluyla verilecektir.


Detaylı Bilgi İçin: http://aybuhfilm.com/