Okul Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin sağlık raporlarının düzenlenmesi hususunda yaşanan problemler sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı ile bu sorunların giderilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin 2014/29 sayılı genel yayınlanmış ve sporcu lisansı çıkarma amacıyla düzenlenecek rapora ilişkin hususların nasıl işleyeceği belirlenmiştir.

Bu mevzuat değişiklikleri sonuncunda ekte suretleri bulunan Sağlık Bakanlığının 2014/29 sayılı genelgesi gereğince sporcu lisansı almak amacıyla sağlık muayenesi yaptıracak sporcu öğrenciler;

  1. Kişiye ait sağlık bilgi formunun (Sağlık bakanlığı Ek.6) sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca temin edilip doldurulması (Ek.6 form ekinde kalacaktır)
  2. Doldurulan bu form ile aile hekimliğine müracaat edilmesi, “durum bildirir tek hekim sağlık raporunun” (Sağlık Bakanlığı Ek.5) hekimden alınması
  3. Spor genel müdürlüğü “okul spor faaliyetleri yönetmeliğinin 15. Maddesi gereğince lisansları çıkarılacak spor öğrencilerinin Spor Genele Müdürlüğü okul spor faaliyetleri (Ek.5) formun eklenmesi suretiyle sağlık raporları tamamlanmış olacaktır.

   Bahse konu genelge ve ekler aşağıdadır. DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU (EK 5).docx

           KİŞİYE AİT SAĞLIK BİLGİ FORMU (EK 6).docx   
            
   SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ HK.GENELGE.doc