Tertip Kurulları

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR FAALİYETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OKUL SPORLARI ŞUBESİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 Okul Sporları Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları resmi spor yarışmalarını düzenlemek ve yönetmek,

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları spor faaliyetlerinin yayılıp, yaygınlaştırılması ve yönlendirilmesini sağlamak,

c) Belirli seviyeye ulaşmış ve gelecek vadeden yetenekli sporcu öğrencileri yetiştirmek amacıyla kamp, kurs ve seminerler düzenlemek,

d) Yıllık faaliyet hazırlanmasında, Federasyonlarla, ilgili kurum ve Kuruluşlarla gereken koordineyi kurmak, planlanan hizmetlerin hedefine ulaşmasını sağlamak,

e) Yarışmalarda derece alan kurum ve sporcu öğrencilere verilecek ödülleri belirlemek,

f) Yarışmaların amatörlük ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, disiplin ve eğitim kavramının zedelenmemesi için gerekli önlemleri almak,

g) Her yıl yapılan yarışmaların istatistiki bilgilerini derlemek,

h) Faaliyetlerin geliştirilmesi, sağlıklı olarak sonuçlandırılması için ihtiyaç duyulan yönetmelik ve yönergeleri hazırlamak,

ı) Faaliyetlerle ilgili bütçeyi hazırlamak,

i) Yurt içerisindeki yarışmalar sonunda derece alan sporcu ve okulların Uluslararası Okul Spor Federasyonu (ISF) program ve statüsüne düzenlenecek Uluslararası yarışmalara katılımlarını sağlamak ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

j) Her türlü yurt içi etkinlikler ile ilgili mali evrakları temin etmek, avans ve kredi işlemlerini yönetmek, görev yolluk ve tahakkuklarını, mahsup işlemlerini yapmak,

k) Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Isparta Okul Sporları Tertip Komitesi