Bilgi Formları

SPORCU İŞLEMLERİ

SPORCU LİSANSI ÇIKARTILABİLECEK YERLER 


ISPARTA MERKEZ:
 • İl Müdürlüğümüz Hizmet Binası (Kepeci Mah. Spor Cad. No:10 ISPARTA)

LİSANS İÇİN İSTENEN BELGELER

LİSANS BAŞVURUSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 • Lisans alan sporcu 18 yaşını doldurmamış ise tescil fişlerinin arkasını veli imzalayacak kulüp yetkilisi de tasdik etmesi gerekmektedir.
 • Ferdi sporcularda 18 yaşını doldurmamış sporcuların Velileri ile bizzat İl Müdürlüğüne gelerek imza atması gerekmektedir.
 • Merkez İlçelerimiz dışında ikamet eden sporcu velilerinin tescil belgesinin arka sayfasında bulunan veli imzalarını ilçe müdürlüklerinde şahsen imzalamaları mümkündür.
 • Transfer yapan sporcuların bonservis ve ilişiksiz belgesini bağlı bulunduğu kulüpten alması, ayrıca sezon içersinde oynamadığına dair belgeyi İl Spor Temsilcisine imzalatması gerekmektedir.
 • İstifa eden sporcuların, mali vecibelerini yerine getirerek taahhüt yılını ve yaşını doldurmak zorundadır.
 • Kulüp lisansı ise, tescil fişlerinin kulüp yetkililerine imzalatılıp, mühürletilmesi gerekmektedir.
SPORCU KARTI İÇİN BELGELER
T.C Kimlik Beyanı (kimlik fotokopisi)
Sağlık Beyanı
DİĞER BELGELER
İlşiksiz Belgesi ve Taahhütname TIKLAYINIZ
İstifa Dilekçesi EK-8 TIKLAYINIZ
Vize için veli izin belgesi TIKLAYINIZ
PERSONEL İŞ VE İŞLEMLERİ
Sürekli İşçi İçin İzin Dilekçesi (TIKLAYINIZ)
Personel İşleri (Bordro, İzin Takip Vb.)
Bordro Programı İçin TIKLAYIN

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri
Gerçek ve Özel hukuk tüzel kişileri ile Spor Kulüpleri tarafından beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesislerin işletilmesi 15.10.1999 tarih 23847 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. 
**YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYIN
**Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri (İller Gruplandırılması)
**2019 YILI ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ TESCİL ÜCRETLERİ
CEZA KURULU
(İl Müdürlüğümüz tarafından verilmekte olan cezası yoktur belgesi, Elektronik İmza ile verilmektedir. Bu nedenle belge almak isteyenlerin dilekçe verdikten sonra en az 24 SAAT içerisinde belgelerini alabileceklerdir)
Cezası yoktur yazısı için gerekli belgeler; 
İlimizden lisanslı sporcular için; 
 • Lisans Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Diğer şahıslar için; 
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi

Ceza yazısı dilekçe örneği TIKLAYINIZ


SEYAHAT YÖNERGESİ
Spor Kulüpleri Seyahat Yönergesi Tıklayınız
Spor Kulüpleri Seyahat Onayı için dilekçi örneği için TIKLAYIN