Bilgi Formları
SPORCU İŞLEMLERİ

SPORCU LİSANSI ÇIKARTILABİLECEK YERLER 


ISPARTA MERKEZ:
 • İl Müdürlüğümüz Hizmet Binası (Kepeci Mah. Spor Cad. No:10 ISPARTA)

LİSANS İÇİN İSTENEN BELGELER

LİSANS BAŞVURUSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 • Lisans alan sporcu 18 yaşını doldurmamış ise tescil fişlerinin arkasını veli imzalayacak kulüp yetkilisi de tasdik etmesi gerekmektedir.
 • Ferdi sporcularda 18 yaşını doldurmamış sporcuların Velileri ile bizzat İl Müdürlüğüne gelerek imza atması gerekmektedir.
 • Merkez İlçelerimiz dışında ikamet eden sporcu velilerinin tescil belgesinin arka sayfasında bulunan veli imzalarını ilçe müdürlüklerinde şahsen imzalamaları mümkündür.
 • Transfer yapan sporcuların bonservis ve ilişiksiz belgesini bağlı bulunduğu kulüpten alması, ayrıca sezon içersinde oynamadığına dair belgeyi İl Spor Temsilcisine imzalatması gerekmektedir.
 • İstifa eden sporcuların, mali vecibelerini yerine getirerek taahhüt yılını ve yaşını doldurmak zorundadır.
 • Kulüp lisansı ise, tescil fişlerinin kulüp yetkililerine imzalatılıp, mühürletilmesi gerekmektedir.
SPORCU KARTI İÇİN BELGELER
T.C Kimlik Beyanı (kimlik fotokopisi)
Sağlık Beyanı
DİĞER BELGELER
İlşiksiz Belgesi ve Taahhütname (TIKLAYINIZ)
İstifa Dilekçesi EK-8 (TIKLAYINIZ)
Vize için veli izin belgesi (TIKLAYINIZ)
ÖZEL SPOR TESİSLERİ

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi açmak isteyenlerden istenilen belgelerin listesi aşağıdadır.
SGM'nin Müdürlüğümüze ulaşan 15.12.2014 tarih 24140 sayılı yazıları ile Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri tescil ücretleri tespit edilmiştir. Bu ücretler 15.10.1999 tarih 23847 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde tespit edilmiş ve uygulanmaktadır. Ücretlerin tablosu aşağıdadır.
Genel Müdürlüğümüzün 25.02.2011 tarih 199 sayılı yazıları ile özel beden eğitim ve spor tesislerinden "Yeterlilik belgesi" adı altında tescil ücreti dışında ücret talep edilmemesi gerektiği bildirilmiştir. İlgili yazı aşağıdadır.

Özel Beden eğitimi spor tesisi açmak için gerekli belgeler.doc
Özel spor tesisleri 2015 yılı tescil ücretleri.pdf
GSGM'nin 25.02.2011 tarih 199 sayılı yazısı.pdf
CEZA KURULU
(İl Müdürlüğümüz tarafından verilmekte olan cezası yoktur belgesi, Elektronik İmza ile verilmektedir. Bu nedenle belge almak isteyenlerin dilekçe verdikten sonra en az 24 SAAT içerisinde belgelerini alabileceklerdir)
Cezası yoktur yazısı için gerekli belgeler; 
İlimizden lisanslı sporcular için; 
 • Lisans Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Diğer şahıslar için; 
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi

Ceza yazısı dilekçe örneği (TIKLAYINIZ)